• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

2. pololetí ve štáblovické družině

čvn 17 2017

Ve druhém pololetí jsme se zapojili do projektu MISP – masáže do škol. V měsíci lednu jsme navštěvovali zamrzlý rybník, kde jsme bruslili a místní kopce jsme využili k zimním hrám. Také jsme uspořádali turnaj ve společenských hrách. V únoru nás čekal masopustní týden, zakončený karnevalem masek.

V březnu k nám zavítali předškoláci.  Připomenuli jsme si Den Země. Dále uspořádali velikonoční tvoření s rodiči, vyrobili dárky pro důchodce a vystoupili jim s kulturním programem. Maminkám vyrobili dárky ke Dni matek a taktéž vystoupili s kulturním programem. Cyklistické závody se uskutečnily v měsíci červnu na „Skalce“ ve spolupráci s rodiči. Celý rok školní družina spolupracovala se ŠD Melč. V březnu jsme přijali pozvání do Melče na turnaj ve florbale a v červnu přijela ŠD Melč na zápas ve fotbale do Štáblovic. Velkou pochvalu si zaslouží děti za sběry pomerančové a jiné kůry, baterií a sběr PET vršků, tentokrát pro chlapce na léčbu v lázních Klímkovice.

Katka Klímková