• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Červen ve Štáblovicích

čvn 07 2017

Začátek měsíce června byl v MŠ a ZŠ ve Štáblovicích plný zajímavých akcí. Dne 1. 6. si všechny děti užily Loupežnický dětský den, 2. 6. si žáci v rámci ŠD porovnali své dovednosti v jízdě na kole a 5. 6. jsme se společně vydali na školní výlet.

 

Dne 1. 6. jsme se všichni proměnili v loupežníky a společně jsme si užili Loupežnický dětský den na školním hřišti. Zde si žáci 4. B připravili pro ostatní děti loupežnické úkoly. Odměnou všem byl dobře vychlazený nanuk.

Druhý červnový den patřil již 3. ročníku cyklistických závodů „Zdatný cyklista“. Do závodu se přihlásilo 20 cyklistů a závodilo se ve čtyřech kategoriích. Trať vedla v lesíku na „Skalce“, přes louku na polní cestu a zase zpět do lesíka. Den jsme zakončili opékáním špekáčků a už nyní se těšíme na další ročník této akce. Prý příští rok budou závodit i rodiče, tak uvidíme! Velké díky za spoluorganizaci a sponzorské dary patří manželům Benešovým, Slaninovým, Šabatkovým a paní Michaele Urbanové.

Dne 5. 6. děti MŠ a ZŠ navštívily nedaleký zámek v Hradci nad Moravicí. Zde se mohly díky prohlídce podívat do vnitřních prostor zámku. Dále byla před Bílou věží zámku pro děti připravena pohádka „PRINC BAJAJA“ na motivy Boženy Němcové. Pohádka dětem nesloužila jen pro pobavení, ale také pro poučení. V pohádce herci pracovali se skutečnými věcmi. Měli živého koně, ovce, kozy. Princ se oblékl do skutečné zbroje, nasedl na skutečného koně a ukázal, jak by bojoval proti drakovi.

Po skončení si děti mohly naživo vyzkoušet, jak se třeba rozdělal oheň, čím se svítilo, jak se umlela mouka, upředla nit. Dozvěděly se také, co je nůše, putna, vřeteno či kolovrat. Jak je třeba rozlámat a vyčesat len, vyprat prádlo v neckách a na valše, mohly si zkusit přilby a zbraně.

Děti se na výlet těšily a musíme dodat, že i počasí nám přálo. Díky tomu své nabyté zážitky mohly tlumočit rodičům. Pro nás byl důležitý po celou dobu spokojený úsměv na tvářích dětí.

 

Mgr. Pavlína Bittnerová & kolektiv