• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Litter Less

čen 25 2014

V letošním roce se naše škola zapojila do odpadové kampaně LITTER LESS (Wrigley Company Faundation) v rámci mezinárodního programu EKOŠKOLA. Škola obdržela 8 500 Kč jako dar a tyto peníze byly využity na odpadkové koše na tříděný odpad.

Žáci 2. stupně zrealizovali výuku o odpadech pro děti z mateřské školy. V průběhu roku dvakrát uklidili obec v projektech „72 HODIN - RUKU NA TO" a „Den Země". Dále vytvořili sběrové akce - sběr starého papíru a drobného elektroodpadu. Na závěr kampaně k Mezinárodnímu dni životního prostředí uklidili místní černou skládku. Hlavním cílem těchto akcí bylo vybudovat v dětech a žácích naší školy samozřejmou potřebu třídit odpad, a tak společně chránit životní prostředí.

Mgr. Lumír Novák - koordinátor EVVO