• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Svět očima dětí

čen 23 2014

Stalo se již na naší škole tradicí, že se žáci nejen zapojují, ale i umísťují v celostátní soutěži Svět očima dětí, kterou pro ně každoročně připravuje Ministerstvo vnitra. Záštitu nad projektem převzal ministr vnitra Milan Chovanec.

Do Prahy jsme zaslali sedm keramických prací, tematicky zaměřených na „Dobrovolnictví" a „Předcházení rizikům".Porota složená z pracovníků Ministerstva vnitrarozhodla a ocenila naše žákyně Elišku Zálešákovou a Terezu Kudělovou (letos již potřetí). Nezapomenutelným zážitkem se pro tyto žákyně stal 19. červen 2014, kdy v Národním domě v Praze v Majakovského sále převzaly z rukou vysokých představitelů resortu ocenění a ceny za svá díla.

Oběma dívkám gratulujeme, že se v konkurenci 780 prací z celé republiky neztratily a děkujeme za vzornou reprezentaci školy!

Hana Grossmannová