• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Dobrodošli u Vinkovci!

lis 05 2019

Žáci a učitelé naší školy přijali v říjnu pozvání partnerské školy do chorvatského města Vinkovci a strávili zde šest dní plných ekoaktivit tematicky zaměřených na vodu v rámci projektu mezinárodní spolupráce Erasmus+, který nese název W.A.T.E.R. in other ways. Projektové mobility se zúčastnilo pět žákyň a tři vyučující.

Logo Erasmus spolufinancováno v ČJ

 

Během necelého týdne, od 20. do 25. října, měly děti možnost navštívit metropoli Budapešť, pomyslně pak putovat po proudu řeky Dunaj dále do nádherného chorvatského regionu Slavonie, poznat krásy rurálního turismu slavonských měst Vinkovce a Osijek, dozvědět se všemožné informace o historii a lidových zvycích místního slavonského lidu a vcítit se do obzvláště působivé atmosféry rezonující válečný konflikt v r. 1991 v epicentru bojů, ve Vukovaru.

V programu nechyběly ani různé workshopy na téma šetření vodou, práce na společných výstupech a jejich sdílení v mezinárodních skupinkách. Součástí byla také dobročinná činnost pro Červený kříž, jejímž společným jmenovatelem byla krom vody i jiná pro život vzácná tekutina, a to krev.

Nedílnou součástí projektu je také poznávání životního stylu, rodinného života a kulturního dědictví hostitelské země, během něhož dochází k navázání přátelství
s dětmi z partnerských zemí. Děti bydlely přímo v rodinách, které se o své svěřence příkladně staraly.

V závěru týdne všichni účastníci podnikli turistický výlet do národního lesoparku Jankovac, jenž je součástí geoparku Papuk. Při procházce tímto kouzelným údolím vysoko v kopcích ve stínu jeho staletých bukových lesů se výletníci nenáročnou formou seznámili s historií a významem chráněného území, avšak největší atrakcí byl zdejší vodopád tzv. Jankovački slap. Návštěva tohoto horského pokladu v jinak rovinaté Slavonii byla tečkou za šestidenním programem, po kterém už čekal jen závěrečný večírek.

Za krásného počasí utekl všem pobyt jako voda a nezbylo než se s chorvatskými, italskými, litevskými, španělskými a portugalskými kamarády rozloučit. Těšíme na další projektovou schůzku, tentokrát ve Španělsku, která slibuje další nevšední zážitky.