• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Řecko-římský den

čvn 27 2019

Dne 26. 6. 2019 jsme se na naší škole vrátili o více než 2 000 let zpátky v čase, a to do starověkého Řecka a Říma. Řecko-římský senát VI.A si pro nás spolu s hlavním konzulem Mgr. Simonou Říhovou připravili nejrůznější stanoviště, na kterých si žáci procvičili své znalosti o antickém období starověkých dějin a jistě se dozvěděli i něco navíc.

 

Žáci byli rozděleni do skupin, které pak plnily úkoly na jednotlivých stanovištích. Mohli se tak podívat až na řeckou horu Olymp, kde se seznámili s těmi nejznámějšími řeckými bohy, pronikli do tajů starých řeckých bájí a pověstí, museli rozluštit šifry psané řeckou alfabetou, zapátrali v hlavě do hodin zeměpisu, když zakreslovali do slepé mapy reálie v okolí Řecka a Říma, a dokonce se soutěžilo o nejzdařilejší vlastnoručně udělaný řecký salát, tzatziki. Nemohli jsme samozřejmě zapomenout ani na olympijské hry, a proto jednou s disciplín byl také závod vozatajů a skok do dálky se závažím. Pro všechny zúčastněné byla připravena také oáza klidu, kde se žáci mohli na chvíli zastavit, posedět či poležet na dekách a vrátit se v čase k antickým umělcům při vybarvování a dekorování vlastních antických váz. Jelikož šlo ale o soutěž, nemohli bohužel vyhrát všichni, přestože výsledné počty body byly těsné, ti nejzdařilejší řešitelé byli oceněni sladkou odměnou a „vavřínovým“ věncem a všichni ostatní si odnesli drobnou sladkost. Doufáme, že díky této akci děti hlouběji nahlédly do tajů řecké kultury a myšlení a užily si tento den stejně jako pořadatelé.