• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Indiánský den dětí v MŠ Melč

kvě 31 2019

Poslední květnový týden se nesl v duchu indiánských tradic a her.

Vyvrcholil ve čtvrtek velkou indiánskou výpravou do parku, kde na děti čekalo několik netradičních úkolů, které měly prověřit jejich indiánské dovednosti - trpělivost, spolupráci, pohybovou ohebnost, taneční a rytmické cítění a v neposlední řadě i pracovní dovednosti.  Za splnění všech úkolů si děti zasloužily indiánskou čelenku a indiánské pexeso. Ještě před indiánskou výpravou se děti mohly povozit na dvou oslících, za jejich zapůjčení děkujeme paní a panu Paterovým z Kružberku.  Na závěr indiánského dne nechyběla sladká tečka v podobě nanuků, které sponzorsky věnovali pan a paní Lamichovi z Melče. I následující den pokračoval v tématu Indiánskou pohádkou, kterou dětem přijelo zahrát Divadlo Smíšek.

Napsala uč. Bc. Lucie Zálešáková, vložila uč. Hana Seidlerová.