• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Vojáci mezi žáky, žáci mezi vojáky

kvě 23 2019

Předposlední májové pondělní dopoledne se žáci II. stupně neřídili ani zvoněním, ani pokyny svých vyučujících, nýbrž rozkazy nadporučíka Petra Kotáska, profesionálního vojáka Armády České republiky. Ten celé dopoledne zahájil velmi poutavou a častou velmi osobní prezentací nejenom o středoasijském Afghánistánu, ale především o vlastních zkušenostech z vojenské mise v tomto svébytném muslimském státě. Pro nepřízeň počasí následovala v tělocvičně školy praktická ukázka nezbytného vybavení a výzbroje každého vojáka, dále ošetření krvácivého zranění či způsoby sebeobrany při útoku. Žáci si vlastníma rukama potěžkali pravé vojenské zbraně, vyzkoušeli si, jak náročné je pohybovat se „v plné polní“ a mnozí se i přiučili jednoduchým, ale účinným chvatům při vlastní sebeobraně. Především si však žáci uvědomili, že i placený voják, jenž na prvním místě musí splnit zadaný rozkaz, není stroj, nýbrž člověk, který má srdce, samozřejmě přátele a často i svou rodinu.