• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Schůzka ekotýmu – instalace dendrofonu a ještěrkovníku

dub 26 2019

V úterý 23. 4. 2019 se ekotým mateřské školy sešel v 15.30 hodin na svou schůzku na školní zahradě. Podle plánu činností všichni splnili své dílčí úkoly a teď nás čekal poslední společný úkol - dokončení dendrofonu a stavba ještěrkovníku.

Rozdělili jsme se na dvě pracovní skupiny. První skupina se pustila do natírání dendrofonu a smirkování dřevěných polen. Kameny na ještěrkovník bylo potřeba z vozíku převézt na vybrané místo na zahradě – to byl úkol pro druhou skupinu. Děti převážely drobnější kameny na tatrovkách a nazpět se za odměnu mohly svézt ve velkém kolečku. Po určité době se obě skupiny vystřídaly. Na závěr jsme se všichni sešli u dendrofonu a společně dokončili navrtávání šroubů a navlékání řetízků na hrací části. Při práci vládla pohoda a spolupráce, s čím si nevěděly rady děti, s tím pomohli dospělí a naopak. Po slavnostním přestřižení pásky se děti hned vrhly na vyzkoušení dendrofonu a všichni byli překvapeni, jak rozličné  druhy dřeva různě znějí. Zaslouženou odměnou pak bylo opékání párků a společné posezení v pergole. Děkuji celému týmu dětí i dospělých za vzornou spolupráci a těším se na další společné akce.

Napsala Bc. Lucie Zálešáková, koordinátorka Ekotýmu, vložila uč. Hana Seidlerová.