• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Plán činností, sledování a vyhodnocování

lis 22 2018

V rámci programu Ekoškola jsme s posádkou ekotýmu dopluli k ostrovu s názvem Plán činností. Na tomto ostrově jsme si společně sedli a pustili se do plánování. Pod vedením kapitána Pavlíka nám šla práce pěkně od ruky, protože tento krok neděláme s ekotýmem poprvé.

Nejtěžší je vždy vymyslet záměr a nápady na jednotlivé úkoly se pak jen hrnou. Důležité je vybrat ty úkoly, které pak rozpracujeme do plánu. Některé úkoly jsme mohli zároveň průběžně vyhodnocovat, protože již byly splněny. Na každé schůzce ekotýmu s dětmi vyhodnocujeme, v jaké fázi se plán nachází a členové ekotýmu si tak ujasňují postup úkolů. Do plánu, který vychází z předchozí analýzy daného tématu, si vždy uvedeme záměr, číslo úkolu, kdo, co, kdy, finanční náročnost a vyhodnocení - aby děti plán uměly „přečíst“ používáme fotografie a piktogramy. Větší úkoly vyžadují součinnost všech členů ekotýmu - dospělých i dětí, ale snažíme se také rozpracovávat menší úkoly, za které zodpovědnost nesou jen děti.  To se nám povedlo např. v plánu sázení lípy k 100. výročí ČR. Děti se učí plánovat si jakýkoli úkol a připravují se tak na řešení problémů ve škole i v životě.

Lucie Zálešáková, koordinátorka, vložila Hana Seidlerová, uč. MŠ Melč