• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Odborně zaměřené setkání s rodiči

dub 10 2017

V pondělí 27. 3. a ve čtvrtek 30. 3. 2017 se uskutečnily v obou mateřských školách odborně zaměřená setkání s rodiči dětí předškolního věku v rámci projektu Škola místem podpory a kvalitního vzdělání.

Tentokrát měli rodiče možnost se ve dvou hodinách seznámit s problematikou řečových dovedností dětí předškolního věku. Paní lektorka Mgr. Jitka Dylušová si v první hodině připravila ukázku práce s dětmi předškolního věku zaměřenou na motoriku jazyka a rtů, popisy obrázků, vyslovování jednotlivých hlásek, vytváření dějových posloupností, identifikace první a poslední hlásky. V průběhu druhé hodiny nastínila lektorka rodičům fyziologický vývoj řeči dítěte do 6 let, problematiku řečových vad a jejich vliv na školní úspěšnost a konkretizovala, s čím a v jakém věku dítěte vyhledat odbornou pomoc klinické logopedie. Na závěr poskytla prostor pro diskuzi a otázky rodičů a každému z účastníků připravila složku s pracovním materiálem se stručným přehledem jazykových schopností předškoláka a s úkoly pro děti.

Napsala Bc. Lucie Zálešáková, vložila Hana Seidlerová.