• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Besedování v MŠ Melč

bře 30 2017

Během měsíce března se v naší mateřské škole uskutečnilo několik besed, které pro nás byly nejen přínosné, ale i hodně zážitkové. Začalo to návštěvou kouzelníků z agentury Magic revue Kellner, kterých si užili dosti i žáci z I. a II. třídy ZŠ Melč. 

 Že není radno si zahrávat s potulujícími se psy, nám přijel povědět p. policista z Vítkova za doprovodu p. místostarosty. O prevenci ohledně požáru i nebezpečných míst v přírodě nám přišli přiblížit místní hasiči, se kterými si děti zkusily tíhu skoro celého oblečení (jen bez bot) nebo co dělat, když budeme mít na sobě oheň. "Březen měsíc knihy", se říkává od pradávna, a proto jsme nemeškali a šli se podívat do knihovny v den oslav Dne učitelů. Knihy i časopisy jsme prokoukli nejen okem, ale i rukama a nosem. Paní knihovnice nám pomohla vyhledat knihu od H. Ch. Andersena, který napsal mimo jiné i pohádky pro děti, a o kterém víme, že si ho lidé připomínají vždy 2.dubna, v den, kdy se narodil. Přestože 30.březen není ještě dnem měsíce dubna, tak aprílové počasí hrálo o stošest. Nenechali jsme se odradit a došli jsme k místní přehradě za dvěma rybáři, kteří se nehádali o rybu, jako tomu bylo v pohádce Zlatovláska, ale vtáhli nás do světa rybářů. Všem hlavním aktérům besed v naší školce i mimo ni, moc děkujeme a Petrův zdar, rybářům zvláště! Za MŠ Melč Hana Seidlerová.