• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Aktuality

Tvořivé dílny

úno 19 2018

V úterý 16. ledna 2018 proběhla na naší škole již tradiční první tvořivá dílna pro předškoláky pod názvem "Barevné tvoření." Setkání s budoucími školáky a jejich rodiči se uskutečnilo v  dolní budově školy v prostorách první a druhé třídy. V příjemné atmosféře si děti vyrobily pět výrobků z různých materiálů, které si na závěr mohly odnést domů. Zájemci měli možnost rozhlédnout se po třídách nebo také pohovořit s ředitelem školy Mgr. P. Piskovským a vyučujícími 1. stupně. Zároveň bylo pro všechny zúčastněné připraveno občerstvení a také možnost shlédnout prezentaci o akcích a aktivitách naší školy.

Pod názvem " Hravé cvičení" se uskutečnila v úterý 13. února 2018 druhá tvořivá dílna. Tentokrát se všichni zúčastnění sešli v tělocvičně školy, kde si děti mohly vyzkoušet svou obratnost na "opičí dráze." Poté se rodiče, děti i vyučující přesunuli do učebny, kde bylo pro všechny připraveno nejen občerstvení, ale pro předškoláky také" interaktivní dovádění". Zábavnou formou si děti vyzkoušely nejen svou znalost barev, geometrických tvarů, ale také svůj postřeh a paměť při pexesu a dominu. Na závěr děti dostaly pochvalný list a sladkou odměnu. Všichni se na naše předškoláky budeme těšit v pátek 6. dubna 2018, kdy proběhne zápis do 1. ročníku.

                                                                                                            Mgr. A. Vavrečková