• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Aktuality

Advent ve Štáblovicích

pro 16 2017

V sobotu 9. 12. ve štáblovickém kostele zazněly koledy a básně v podání dětí a žáků mateřské a základní školy. Poté následovala spousta známých i méně známých písní v podání hudební skupiny Adventband a jejich hostů.

 

Po poslední písni byli všichni pozvání na tradiční rozsvícení vánočního stromu v areálu Zámecké restaurace. Následoval krásný nečekaný ohňostroj, který ukončil velice zdařilou akci.

Děkujeme účinkujícím a všem, kteří se podíleli na tomto předvánočním programu. Poděkování patří také  obecnímu úřadu ve Štáblovicích, který se na této akci finančně podílel.

Výtěžek z koncertu bude částečně věnován nadaci Dobrý Anděl, která pravidelně pomáhá rodinám v léčbě závažných onemocnění. V období tříkrálové sbírky přispějeme při návštěvě betléma na místní farnost a zbývající část ponecháme na společné akce pro děti z mateřské a základní školy.

Lenka Rychlá, fotografie Petr Schmid