• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Aktuality

Den Země, Den Zdraví a Den Vody

dub 27 2022

Při příležitosti celosvětového Dne zdraví proběhl na naší škole v pátek 22. 4. 2022 projektový Den zdraví a Den Země. V první části dopoledne žáci 1. stupně v rámci třídních projektů vypracovávali různé úkoly týkající se zdravé výživy, zdravého životního stylu, zásad správné hygieny a péče o zuby. Žáci 4. a 5. ročníku se seznamovali s významem léčivých bylin pro naše zdraví, vyráběli  zdravé pomazánky podle různých receptů, které si sami vytvořili. Ve druhé části vyučování jsme si v rámci Dne Země připomenuli význam třídění odpadu, zopakovali jsme si barvy kontejnerů pro třídění odpadu v obci a na závěr vyšly jednotlivé třídy s třídními učiteli na vycházku, kde žáci sbírali odpadky v nejbližším okolí školy.

Žáci 2. stupně měli rovněž bohatý program k příležitosti těchto významných dní, který si pro ně připravili členové Ekotýmu. Program byl rozdělen do čtyř stanovišť. Na prvním stanovišti probíhal Světový den Země a vody, kde se žáci dozvěděli, proč vlastně tyto dny slavíme, zjistili mnoho zajímavostí o vodě a připomenuli si desatero správného chování v přírodě. Na druhém stanovišti probíhal Den zdraví, kde se žáci učili poznávat léčivé byliny a dle svého výběru si mohli i bylinku zasadit. Také si vyzkoušeli zdravé pomazánky, které si sami připravili z řepy, mrkve, ředkve a vajíček. Třetí stanoviště bylo zaměřeno na úklid naší planety Země, konkrétně na obec, ve které leží naše škola. Poslední stanoviště bylo umístěno v tělocvičně a bylo zaměřeno na pohyb a zdraví. Žáci si zasoutěžili a den si velice užili.