• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Aktuality

Červen v ZŠ Štáblovice

čvc 02 2021

Poslední měsíc tohoto školního roku jsme si ve Štáblovicích velmi užili. Dne 1. června jsme společně oslavili „Den dětí“. Oblékli jsme se do kostýmů pohádkových nebo filmových postav a během dopoledne jsme ve skupinách plnili zajímavé pohádkové úkoly.

 

8. června se žáci 4. ročníku vydali společně s žáky z Melče na dopravní hřiště do Oder, kde se seznámili s nejdůležitějšími pravidly silničního provozu pro cyklisty a následně si vyzkoušeli jízdu na cvičném hřišti i jízdu zručnosti.

Dne 15. června naši školu navštívili budoucí prvňáčci se svými rodiči v rámci akce „Rodina blíž škole“. Zde se rodiče dozvěděli základní informace o nástupu do 1. třídy, prohlédli si prostory školy a jejich děti si mezitím zasportovaly a s paní vychovatelkou vyrobily papírový větrník. Na rozloučenou si odnesly sladké buchty, za které moc děkujeme našim kuchařkám, medaili a veselou kočičku vyrobenou našimi žáky.

V posledních třech dnech tohoto měsíce jsme se nejdříve rozloučili s našimi nejstaršími žáky, kteří již příští školní rok do našich lavic neusednou. Všichni čtvrťáci si v hodinách informatiky připravili pěkné prezentace, které svým spolužákům předvedli.

Dále jsme podnikli vycházku do okolní přírody a následně školní pěší výlet do Bukového háje v Melečku. Zde jsme opékali, a také se po túře příjemně ovlažili v místním potoku. Výlet se nám velmi vydařil.

30. června jsme slavnostně ukončili školní rok 2020/2021 předáním odměn za sběrové aktivity, udělením pochval a především předáním vysvědčení 😊.

Všem žákům i rodičům přejeme zasloužené a krásné letní prázdniny!

Mgr. Pavlína Bittnerová a kolektiv