• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Aktuality

Erasmus + - 1. pololetí 2020/2021

led 28 2021

LOGO PROJEKTU

Od začátku školního roku 2020/2021 je naše škola zapojena do dalšího dvouletého mezinárodního projektu Erasmus +, jehož název je „I´m environment“. Projekt je rozdělen na čtyři tematické celky: Jídlo; Příroda a prostředí kolem nás; Recyklace a odpady a Pohyb a zdravý životní styl. V prvním pololetí tohoto školního roku byly realizovány různorodé aktivity z tematického okruhu „Jídlo“.

V září se žáci naplno začali věnovat projektovým aktivitám.  Jednou z prvních byla tvorba návrhu společného loga projektu. Žáci navrhli zajímavá loga zachycující všechny oblasti projektu, u nichž využili různé výtvarné techniky a zapojili svoji fantazii. Pedagogové školy pak hlasováním vybrali z navržených a velmi nápaditých log dvě nejoriginálnější, která reprezentovala naši školu při finálním výběru celoprojektového loga. Nakonec bylo vybráno logo navržené žákem italské školy, které bude používáno po celou dobu realizace projektu.Prostřednictvím poutavé prezentace v anglickém jazyce, kterou připravili žáci 9. ročníku, jsme představili naši školu a Českou republiku všem partnerským školám.

V rámci předmětu Výchova ke zdraví se i žáci 7. ročníku zapojili do projektu, a to založením a vedením si svého „Deníku stravovacích návyků“. Pravidelně si zapisovali po dobu 4 měsíců všechno, co se objevilo na jejich jídelníčku. Forma vedení deníků byla velmi pestrá a nápaditá u všech žáků. Velmi zajímavým bylo individuální měření BMI (index tělesné hmotnosti), kde byla patrná souvislost mezi stravovacími návyky zaznamenanými v deníku a vypočítaným BMI. Celá aktivita pokračovala zapojením všech žáků školy do dotazníkového šetření, které bylo zaměřeno na stravovací návyky. Žáci odpovídali na 20 otázek, tyto byly následně zpracovány do tabulek a prezentace, která byla sdílená s partnerskými školami na platformě eTwinning (mezinárodní platforma škol).

Ze zjištěných stravovacích návyků našich žáků vyplynula potřebnost dětem představit a vysvětlit principy potravinové pyramidy. Žáci 9. ročníku připravili pro žáky 4. a 5. ročníku tematickou hodinu o stravování, potravinové pyramidě a důsledcích nevhodné stravy. Zjištění byla dále použita pro tvorbu „Desatera stravovacích návyků“. Žáci tímto způsobem dostali „návod“ ke zkvalitnění jejich vlastního stravování.

Poslední aktivitou tohoto pololetí a rozloučením s kalendářním rokem 2020 bylo psaní dopisů kamarádům z partnerských škol na téma „Zima a Vánoce v České republice“. Spolu s dopisy byla zaslána vánoční přáníčka vyrobená žáky naší školy.