• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Aktuality

I´M ENVIRONMENT

led 12 2021

 

… je název dalšího dvouletého mezinárodního projektu, do jehož řešení je od začátku školního roku 2020/2021 zapojena i naše škola. Projekt se realizuje díky finančním dotacím z programu Erasmus+ hned v pěti zemích, resp. školách Evropské unie – kromě České republiky jsou to i naši západní a jižní sousedé, tedy Německo a Rakousko, dále jihoslovanské Bulharsko a konečně pokračovatelka starověké evropské civilizace – Itálie, která je koordinátorem celého projektu.

 

Je zajímavé, že slovo environment chápeme v češtině v poněkud užším významu, než skutečně má. Často slovo environmentální vnímáme jako synonymum ke slovu ekologický. Ve skutečnosti je environment či environmentalismus mnohem širší pojem, resp. v sobě skrývá vliv prostředí, ve kterém člověk žije, na formování jeho osobnosti a jeho schopností. A tak anglický název projektu lze volně přeložit jako „Jsem tvůrcem místa, kde žiju“ a skrývá v sobě čtyři tematické celky, kterými jsou Jídlo; Příroda a prostředí kolem nás; Recyklace a odpady a Pohyb a zdravý životní styl.

Pro školní rok 2020/21 je naplánována realizace prvních dvou témat a výjezdy žáků a pedagogů do „města míru“, severoitalského Rovereta a do druhého největšího rakouského města, do Štýrského Hradce, jehož historické centrum je zapsáno do seznamu světového kulturního dědictví památek UNESCO. V následujícím školním roce 2021/22 budou na pořadu dne zbylé dva tematické okruhy a výjezdy do bavorského městečka Scheßlitz, do bulharské metropole Sofia a návštěva partnerských zemí u nás v Melči celou realizaci projektu završí. Věříme, že se veškeré aktivity a osobní setkání podaří uskutečnit. Aktivity jsou totiž různorodé a velmi zajímavé, stejně jako samotná místa našich nových partnerských škol.

Více informací o proběhlých projektových aktivitách se dozvíte na blogu projektu:

http://iosonoambiente.blogspot.com/