• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Aktuality

Leden v MŠ Melč

úno 04 2020

V lednu nového roku jsme se v mateřské škole sešli plní energie a těšili jsme se na zajímavé akce.

Celý první týden jsme se s dětmi dozvídali mnoho zajímavého o ptáčcích a jejich přikrmování v zimních měsících, pozorovali jsme online přenos z ptačího krmítka na zahradě a v pátek jsme si určili ptačí hlídku, která celou jednu hodinu zapisovala druhy ptáků na našem krmítku. Zapojili jsme se tak do tzv. Ptačí hodinky, kterou vyhlásil Český svaz ornitologů. Výsledky našeho pozorování přispějí k mapování výskytu ptactva v České republice.

 V pondělí 13. ledna jsme zahájili plavecký výcvik v Opavě a 8 plaváčků se začalo učit základním plaveckým pohybům.

V rámci podpory čtenářské gramotnosti navštívil v úterý 21. ledna poprvé naši mateřskou a základní školu ilustrátor pan Adolf Dudek. Na začátku svého programu s názvem Cestovatelské kreslení motivoval všechny děti pozvánkou na palubu letadla a s pomocí letušky, kterou ztvárnila paní učitelka, odstartovali. Pan Dudek si všechny děti bez rozdílu věku okamžitě získal svým vtipem a dynamickým vystupováním. Postupně spolu s dětmi navštívil Eskymáky, Indiány v Americe, dozvěděli se něco o Číně i Africe. Vystoupení bylo nejen veselé a plné pohybu, ale i poučné. Děti se ochotně zapojily do všech aktivit programu a rády si vyzkoušely i zrcadlové kreslení na tabuli podle pana Dudka. Celý program byl nabitý energií a hodina cestovatelského kreslení uběhla jako voda.  Na závěr svého vystoupení pan ilustrátor ochotně podepsal dětmi přinesené knihy a dokonce pomaloval dětem na památku i kousek stěny v prostorách školy.

 Celý leden probíhalo orientační testování školní připravenosti předškolních dětí, s jehož výsledky se mohli rodiče seznámit během konzultačních hodin v pátek 24. ledna.

V měsíci lednu se objevil dlouho očekávaný sníh, který konečně poskytl dětem možnost pravého zimního dovádění. K hromadám sněhu jsme se neváhali vydat až na pole za vesnici.

 Ve čtvrtek 30. ledna se předškoláci vypravili do školní družiny navštívit své kamarády z 1. a 2. třídy a prohlédnout si prostory, ve kterých si již za půl roku budou také hrát. Ve čtvrtek také v mateřské škole proběhlo předávání vysvědčení za zapojení do zájmových útvarů a byly předány odměny za sběrové aktivity.

Napsala Lucie Zálešáková, Bc., vložila Hana Seidlerová.