• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Aktuality

Vánoční besídka

pro 21 2019

V adventním čase, kdy do Vánoc zbývá opravdu jen pár dnů, scházíme se s rodiči a veřejností na tradiční Vánoční besídce. Nejinak tomu bylo i ve čtvrtek 19. prosince 2019. Ten, kdo přijal naše pozvání, byl zajisté slavnostně naladěn, naplněn pohodou a hezkými zážitky z vystoupení našich mladších i starších dětí.Vánočně vyzdobenou tělocvičnou zazněly krásné vánoční písně a koledy, vychutnat jsme si mohli povznášející tóny stříbrných fléten, varhan a kytary, doprovázené verši a říkankami o zimě a vánočním čase. Osobité průvodní slovo žáků deváté třídy a společný zpěv koledy v závěru besídky jen doladil tuto sváteční atmosféru a nostalgii z blížících se nejkrásnějších svátků v roce, jež se nesl celým podvečerem. S přáním klidného prožití letošních Vánoc se budeme těšit na další společná setkání.

 

 Za kolektiv Mgr. K. Stupňová