• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Aktuality

Prosinec ve Štáblovicích

pro 21 2019

„Mikuláš, Mikuláš, přišel s čertem na koláč!“
Také letos naší školu navštívil začátkem prosince sv. Mikuláš s čertem. Jeho velkým překvapením bylo, že mu doprovod dělali také tři krásní andělé.


     Po jeho návštěvě nás 7. 12. čekalo již osmé „Adventní setkání“, které se konalo v kostele sv. Vavřince, kde žáci ZŠ a MŠ pro rodiče a širokou veřejnost připravili pásmo „O Ježíškovi“ prokládané tancem, přednesem a zpěvem koled. Hudební doprovod jim zajistila jako každoročně skupina Adventband, za což jim děkujeme. 

     V průběhu adventní doby žáci ve školní družině vyrobili 75 kusů přání ke Tříkrálové sbírce, dále přáníčka pro seniory do domova důchodců sv. Zdislavy v Opavě a vydali se společně do okolních lesů dodat lesní zvěři nadílku v podobě ovoce a zeleniny. Při této procházce se zastavili u památného dubu, který již 250 let zkrášluje zdejší lesy.

     V poslední předvánoční den naši školu navštívil pan Taraba s pohádkou „O Popelce“. Představte si, že i v naší škole Popelku máme! Můžete hádat, o koho se jedná. Po představení se žáci s nadšení pustili do vytváření vánočních svícnů a předali si vzájemně dárečky.

     Závěrem všem děkujeme za spolupráci a přejeme krásné prožití vánočních svátků a hodně zdraví do nového roku 2020.

Mgr. Pavlína Bittnerová a kolektiv