• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Aktuality

Listopad v MŠ Štáblovice

pro 16 2019

 

Přišel podzim do zahrady, všechny barvy namíchá, s každým lístkem ví si rady, barvy na něj nadýchá. Poslední podzimní měsíc listopad vybízel k častým vycházkám do přírody, kde děti poznávaly, pozorovaly, vnímaly a užívaly si podzimu všemi smysly.

Nejprve nás navštívil kouzelník Aleš Krejčí, který svými kouzly nadchl malé děti i velké žáky. Někteří nevěřícně kroutili hlavami, ale tajemství kouzla se jim stejně nepodařilo objevit. 11. listopadu se nám pro děti podařil zrealizovat projektový den s názvem „Svatý Martin na bílém koni přijíždí“, kde se děti seznámily s tradicemi a zvyky tohoto svátku. Pokračovali jsme v práci zájmových útvarů a předškoláků, pracovali s tablety s výukovými programy a na projektu Medvídek Nivea. Prezentovali jsme se kresbami do školního kalendáře pro rok 2020 „Co Čech, to muzikant“, zapojili do výtvarné soutěže „Vánoční přání“ Zemědělské školy v Opavě. Ukončili jsme sběr kaštanů a žaludů v celkovém množství 456 kg. Nejvíce nasbíral Davídek, Fabiánek a Matějíček, poděkování a odměny patří i ostatním dětem, které se do sběru zapojily. Rodiče se s dětmi zapojili do soutěže s názvem „Ozdobme si stromeček“. Všechny výrobky zdobí obecní vánoční strom, který byl v sobotu 30. listopadu slavnostně rozsvícen.  Rekonstrukce stropu ve 2. třídě mateřské školy ve třídě Hvězdiček probíhala od 21. října do 29. 11.2019. „Já už se těším do své třídy“ a 2. prosince se nám přání splnilo. Radost jsme měli úplně všichni.

Foto, text: Karin Lhotská