• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Aktuality

Říjen ve Štáblovicích

lis 02 2019

Slunečné říjnové dny děti ze školní družiny ve Štáblovicích využily k venkovním hrám. Chodily pouštět draky, hrát vybíjenou a fotbal na místní hřiště. Také podnikly nejednu procházku po okolí, při které společně nasbíraly přírodní materiál k výrobě „Veselých podzimníčků“.

V rámci družiny stejně jako vloni děti vyrobily záložky na výměnu se slovenskou školou. Dále žáci navštívili školní družinu v Melči, kde se zúčastnili závodu v orientačním běhu. 1. místo získal Marek Beneš z 3. B a 2. místo obsadil David Kocián také z 3. B. Výhercům gratulujeme!

V rámci školy jsme v říjnu zahájili podzimní sběrové aktivity. Již proběhl sběr papíru, do kterého se zapojili i místní obyvatelé. Všem dobrovolným přispěvatelům děkujeme!


Žáci 4. ročníku také využili příznivého slunečného počasí a vydali se v hodinách Vlastivědy do ulic obce, kde si vyzkoušeli vytvořit plán obce. Při této aktivitě se zdokonalili v geografické gramotnosti a v orientaci v obci. Prostorovou orientaci si také procvičili v hodinách matematiky při stavění staveb z krychlí.


Poslední říjnový den patřil již tradiční akci „Putování se světýlkem“, kterou pořádá škola ve spolupráci s mateřskou školou a s rodiči. Letošní strašidelná stezka vedla pod „Benčákem“ a zúčastnilo se jí přibližně 70 dětí. Velké poděkování patří panu Rippelovi, Rýznarovi, Mayerovi, Sedláčkovi a paní Benešové, kteří v maskách strašidel připravili jednotlivá stanoviště. Děkujeme také bývalým žákyním Elišce Slaninové a Emě Finsterlové za jejich dobrovolnou pomoc. Závěrem děkujeme Slezským pekárnám v Opavě za poskytnutí sponzorského daru v podobě sladkých koblih.

Mgr. Pavlína Bittnerová, Kateřina Klímková