• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Aktuality

Pohovory s rodiči

říj 09 2019

pozor piktogram1

Masarykova základní škola a mateřská škola Melč, okres Opava, příspěvková organizace

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

zveme Vás ve čtvrtek 17. 10. 2019 od 15.00 do 17.30 hodin na pohovory, které se uskuteční v kmenových učebnách. Na začátku budete společně seznámeni se Školním řádem a Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků a rovněž budete informováni o činnosti školy. Poté Vám budou již individuálně podávány předběžné výsledky vzdělávání a chování žáků za I. čtvrtletí školního roku 2019/2020.

Rodiče vycházejících žáků zveme od 16.00 hodin do učebny Přírodopisu (učebna IX.A), kde proběhne prezentace středních škol a kde Vám výchovná poradkyně poskytne informace nezbytné pro volbu povolání a podávání přihlášek na střední školy.

Žádáme Vás o vyplnění a odevzdání návratky prostřednictvím Vašich dětí a třídních učitelů do úterý 15. 10. 2019.

Děkujeme. Mgr. Pavel Piskovský, ředitel školy