• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Aktuality

Adaptační kurz

zář 18 2019

Pravidelně v září organizuje škola adaptační kurzy pro žáky 6. ročníků. Ani letos tomu nebylo jinak. Adaptační a seznamovací kurz konaný ve dnech 12. - 13. 9. byl pro nás výbornou příležitostí, jak hravou a zábavnou formou stmelit kolektiv. Program sloužil k tomu, aby se spolužáci vzájemně poznali mezi sebou a s jejich novými učiteli. „Je mnohem snadnější a příjemnější poznat kamarády a učitele v přírodě, při hře, než se s nimi seznamovat v lavicích.“ zhodnotila žákyně VI. A. Při přechodu na 2. stupeň jsou na děti kladeny vyšší nároky, kurz jim tak pomáhá se rozkoukat.

 

Dvoudenní pobyt byl zaměřen na prožitkové aktivity, především seznamovací a icebreaker hry, strategické a komunikační hry, týmové hry na rozvoj spolupráce a v neposlední řadě také pohybové a sportovní aktivity. Zážitkově-vzdělávací program jsme započali zdravovědou a první pomocí, kterou nám předvedly žákyně 8. ročníku. Následoval turistický pochod na poutní místo „Maria Talhof“, během kterého si žáci vyzkoušeli základní dovednosti při přežití v lese (rozdělat oheň křesadly, opatřit si pitnou vodu, najít si výživné zdroje potravy, postavit přístřešek aj.), a to za laskavé instruktáže profesionálního vojáka. Své dovednosti si mohli ihned žáci ověřit při zakládání táboráku k opékání. Ani druhý den jsme nezaháleli a věnovali se aktivitám na odhalení schopností a dovedností jak jedince, tak i skupiny. S cílem dosáhnout vzájemné spolupráce a posílení celého třídního kolektivu jsme uspořádali celou řadu pohybových, ale především zábavných aktivit. Na víceúčelovém hřišti jsme dokonce zažili něco nevídaného, a to „lyžařský slalom na trávě“. Celý kurz jsme zakončili reflexí, kde jsme se zaměřili na rozebírání proběhlých činností s důrazem na možnosti využití nově získaných poznatků. Žáci si tak osvojili nové možnosti jednání ze všech proběhlých aktivit a věříme, že si odnesli i spoustu nezapomenutelných zážitků.