• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Aktuality

Informace ke školnímu roku 2019/2020

zář 13 2019

logo skola barva

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

v novém školním roce pomyslně otevíráme dveře změnám, které se týkají podmínek pro vzdělávání. Rádi bychom Vám touto cestou předali důležité informace týkající se nabídky poradenských služeb ve škole, rozšíření využívání elektronické žákovské knížky a v neposlední řadě úpravy stěžejního dokumentu - Školního řádu.

Součástí výchovně vzdělávacího procesu na naší škole je působení poradenského týmu. Rodičům i žákům jsou letos k dispozici poradenské služby těchto pedagogických pracovníků:

 • Simona Říhová, školní metodička prevence
 • Lucie Kotásková, výchovná a kariérová poradkyně
 • Kateřina Volná, DiS., speciální pedagožka

Kontakty i konzultační hodiny výše uvedených pedagogů jsou uvedeny v žákovské knížce a na internetových stránkách školy.

Naše škola umožňuje využívání informačního systému Bakaláři – program, který Vám prostřednictvím přihlašovacích údajů (obdržíte u ICT koordinátora Mgr. Tomáše Víchy) komfortně zprostředkovává informace o výsledcích vzdělávání žáků od 3. do 9. ročníku (tzv. elektronická žákovská knížka). V tomto školním roce Vám nově bude pomocníkem také při kontrole domácí přípravy žáků na výuku, a to od 5. do 9. ročníku. Poskytne Vám informace o požadavcích na žáka jak v podobě výčtu zadaných domácích úkolů, tak i formy a rozsahu stěžejního ověřování znalostí (písemné práce a ústní zkoušení většího rozsahu). Prostřednictvím elektronické žákovské knížky tak získáváte ucelený přehled o klasifikaci, suplování a požadavcích na domácí přípravu. Vycházíme tak vstříc Vašim přáním a požadavkům. Mnoho z Vás, rodičů i dětí, jistě uvítá možnost kontrolovat každodenní přípravu na výuku jak po stránce vědomostní, tak i materiální.

Do nového školního roku vstupujeme mimo jiné i s úpravou Školního řádu. Nově v jeho znění regulujeme používání mobilního telefonu. Během vyučování je zakázáno mít zapnutý mobilní telefon, popř. s ním manipulovat. Žák je povinen nenarušovat vyučování užíváním mobilních zařízení (mobilní telefon, sluchátka,…), tato jsou v době vyučovací hodiny vypnuta, v případě narušování bude žákovi toto zařízení odebráno a případně uděleno kázeňské opatření. V brzké době bude také zavedeno další preventivní opatření, a to vypnutí bezdrátové sítě Wi-Fi během přestávek. Věříme, že tímto opatřením zvýšíme soustředěnost žáků, komunikaci a přímou interakci se spolužáky a v neposlední řadě aktivní využívání přestávek k občerstvení a odpočinku.

Děkujeme za spolupráci.