• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Aktuality

Turistický výlet 3.A

čen 23 2019

Žáci 3.A ukončili školní rok turistickým výletem.  Poznali blízké okolí Melče a Hradce nad Moravicí. Trasa vedla přes Lipinu, Vendelín a Benkovice. Cestou si zopakovali prvouku, poznávali stromy, stopy zvířat a také určovali světové strany a místa.

 

Celý výlet byl dokonale připraven za pomocí obětavých rodičů. Maminky napekly koláče, buchty a jiné dobroty, tatínci postavili stany a zabezpečili špekáčky a pečivo. První den po absolvování 15 km túry se děti ubytovaly ve stanech, opekli špekáčky a společně s učitelkami si zazpívaly trampské písně.  Večer nechyběla ani stezka odvahy. Druhý den začal rozcvičkou, dobrou snídaní a úklidem stanů. Dopoledne bylo také zajímavé – v zámku v Hradci nad Moravicí absolvovaly děti připravený edukační program „Návrat do minulosti“. Děti se dozvěděly mnoho zajímavého o životě na zámku, vyzkoušely si stavbu hradu a namalovaly vlastní erby. Zpátky do Melče cestovaly v poledne spolu s učitelkami autobusem zpět do školy. Výlet se vydařil díky dobré organizaci, počasí a nadšených dětí.

Ještě jednou bych ráda poděkovala všem rodičům, kteří pomáhali s organizaci výletu a také za výbornou spolupráci během školního roku.

Vložila a napsala Mgr. Hana Rychlíková