• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Aktuality

Projektový den mimo školu – památník II. světové války Hrabyně

kvě 28 2019

Dne 21. 5. 2019 třída V. A  s třídní  učitelkou Mgr. Janou Šamárkovou realizovala projektový den mimo školu a to návštěvou Národního památníku II. světové války v obci Hrabyně.

 

Den před odjezdem do Hrabyně si žáci připravili prezentaci o II. světové válce a aktivně se zapojovali do diskuse a odpovídali na testové otázky. V úterý ráno jsme odjeli od školy směr Hrabyně. Před první přednáškou s názvem ,,Koncentrační tábory“ jsme ještě měli čas na prohlédnutí bojové techniky, která je umístěna poblíž památníku. Po přednášce s videoprojekcí jsme se přesunuli do Národního památníku II. světové války. Největší válečný konflikt všech dob připomíná expozice ,,Doba zmaru a naděje“ umístěná v hlavním objektu památníku. Po přivítání panem průvodcem, byly žákům rozdány PL, kde žáci zaznamenávali různé informace, kreslili obrázky, doplňovali tajenky. Otázky nebyly právě nejlehčí. Žáci museli dávat pozor při výkladu, získané vědomosti vyhledat na informačních tabulích. Byly zde využité kreativní metody výuky a prolínaly se zde mezipředmětové vztahy s výtvarnou výchovou, matematikou. Na závěr prohlídky následovala reflexe, kde si žáci kontrolovali správné odpovědi vyplněné v PL. Cílem expozice je poskytnout žákům základní informace o období II. světové války, ale i zprostředkovat emocionální prožitek, umocněný autentickými předměty, které pro expozici věnovali přímí účastníci bojů. Vědomosti a zážitky, které děti získaly, budou využívat v  hodinách vlastivědy v učivu o II. světové válce, které si tímto více prohloubily a vcítily se do utrpení lidí, kteří válku zažili. Projektový den mimo školu splnil naše očekávání a osobní setkání s historií je tím nejlepším a neocenitelným poznáním. 

 

zapsala : Mgr. Jana Šamárková