• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Aktuality

Týden knihy v MŠ Melč

dub 11 2019

Dne 2. dubna se již tradičně v naší mateřské škole slaví Mezinárodní den dětské knihy. Po celý týden měly děti připraveny zajímavé aktivity související s knihami.

Již v pondělí společně s paní učitelkou děti instalovaly školkovou knihovničku, která nabízí knihy nejen pro děti, ale i odborné publikace k zapůjčení pro rodiče týkající se např. logopedie, psychologie nebo pedagogiky. Každé dítě obdrželo čtenářský průkaz, na který si může společně s rodiči knihy půjčovat. V úterý objevily děti ve školce panenku Andersenku, která přišla zkontrolovat, jestli máme ve školce knihy a pohádky H. CH. Andersena. Po kontrole knihovny ve školce ji  děti  zavedly i do obecní knihovny, kde si každý mohl zapůjčit libovolnou knihu domů. Ve středu se vydala třída Broučků do Městské knihovny ve Vítkově, kde na ně čekal pestrý program. Paní knihovnice jim přečetla krátkou motýlí pohádku, po které si děti mohly vybarvit papírového motýla a s barevnými šátky si na motýly zahrát.  Dětský koutek plný hraček a krásných knih byl pravým rájem, děti se v něm zabavily tak, že se jim ani nechtělo odcházet. Ve čtvrtek se děti po přečtení pohádky Malá mořská víla proměnily v ilustrátory a kombinovanou výtvarnou technikou ztvárnily hlavní postavu z pohádky. V pátek si děti zahrály divadlo a v průběhu celého týdne se naučily krátké veršované pohádky nazpaměť. Cílem celého týdne bylo zaměřit se na čtenářskou pregramotnost a podpořit u dětí i dospělých kladný vztah ke knihám.

Napsala Lucie Zálešáková, vložila Hana Seidlerová.