• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Aktuality

Březen v mateřské škole

dub 08 2019

Měsíc březen byl plný zajímavých aktivit. Již ve středu 6. 3. proběhl v naší mateřské škole audit programu Ekoškola, který potvrdil správnost našich činností v oblasti ochrany životního prostředí a obnovil titul Ekoškola na další dva roky.

O jarních prázdninách se uskutečnila rekonstrukce obložení a podlahové krytiny ve třídě Berušek a  celá třída tak jarně prokoukla. V týdnu od 18. do 22. 3. jsme se ve vzdělávání soustředili na téma VODA. Prošli jsme s dětmi celou obec, abychom zjistili její vodní zdroje, na potoku za mateřskou školou jsme společně s ekotýmem základní školy nainstalovali dva vodní mlýnky, na besedě s hasiči jsme se dozvěděli o využívání vody při hašení požárů, s rybáři jsme na melčské přehradě  lovili ryby a povídali si o ochraně vodních toků v přírodě. Finance za sběry papíru a pomerančové kůry jsme využili na zakoupení několika skutečných dárků z organizací UNICEF a ČLOVĚK V TÍSNI, které budou pomáhat dětem po celém světě v přístupu k pitné vodě. Ve čtvrtek 28. 3. navštívil mateřskou školu kouzelník, který předvedl dětem několik vydařených triků a dokonce i děti samotné naučil kouzlit. Při závěrečném vykouzlení světlušek jsme úžasem ani nedýchali. V pátek 29. 3. prožily dvě naše předškolačky společně s některými žáky základní školy Noc s Andersenem, která proběhla v obecní knihovně. Pomohly chytat zloděje knih, plnily zajímavé úkoly od řeckých bohů a nebojácně došly podle mapy až na bájný Olymp, kde je čekala krásná knižní odměna. Společné přespání v knihovně bylo jistě nezapomenutelným zážitkem. Celý měsíc utekl jako voda, která slavila svůj svátek, a už teď se těšíme, co nás čeká v dubnu.

Napsala Lucie Zálešáková, vložila Hana Seidlerová.