• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Aktuality

Březen v Mateřské škole Štáblovice

dub 02 2019

Březen začal pohádkově. Děti si z domova přinesly pohádkové knížky a encyklopedie, ze kterých paní učitelky četly nebo si s dětmi o knihách povídaly, prohlížely si je, vyprávěly a naslouchaly. V jednu chvíli se děti proměnily v herce a rozehrály pohádku O řepě, O Budulínkovi a O Koblížkovi.

Zapojili jsme se do projektu „Celé Česko čte dětem“ a uspořádali jsme výstavu dětských pohádkových knížek. 8. března k nám divadlo Smíšek přijelo zahrát pohádku „Ukvokaná slepičí pohádka“. I letos jsme se zapojili do výtvarné soutěže SDH „Požární ochrana očima dětí “. Dnes již víme, že se nám podařilo získat ocenění u 2 výtvarných děl. Předání ocenění proběhne na konci května, mezi oceněnými je Marie Vavrečková a Bruno Vítek, kterým děkujeme a blahopřejeme. 20. března 2019 jsme v odpoledních hodinách připravili pro tatínky akci „Táto, pojď si hrát“ a zapojili se do projektu Albert Zdravá5 s názvem „Udělej radost s jídlem, ve kterém je bylinka“. Na konci měsíce jsme se věnovali tématu „Voda je vzácný poklad“, kde si děti vyzkoušely několik zajímavých pokusů s vodou, poznávaly důležitost vody pro život, pracovaly s globusem a mapami. Významným dnem předškoláků bylo úterý 26. března, kdy jsme navštívili I. a II. třídu v základní škole. Předškoláci si vyzkoušeli některé úkoly s paní učitelkou Mgr. L. Rychlou, nahlédli do učebnic a sešitů. A protože prostředí dobře znají, těší se nejen na zápis do školy, ale hlavně na starší kamarády.

Text, foto: Karin Lhotská