• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Aktuality

Učení v muzeu

bře 30 2019

Vyjmenovaná slova jsou pro mnohé děti velkým oříškem. Žáci III.A se vydali ve středu 27.3. do Slezského zemského muzea v Opavě na edukační program nazvaný „Vyjmenovaná slova“.

Zde si mohli své znalosti prakticky ověřit. Nejdříve si s paní průvodkyní v pracovních listech zakroužkovali možné příklady, které by mohli v muzeu najít a poté začalo velké pátrání.  Například z říše rostlin našli javor babyku, pelyněk a pýr. Ze zvířat to byli vydra, netopýr, myš, aj. Seznámili se i s méně známými slovy a jim odpovídajícími fotografiemi, například  kavyl nebo vyza. Prožité dopoledne bylo pro děti velmi přínosné  a určitě napomohlo lepšímu zapamatování nejen vyjmenovaných slov, ale i seznámení s muzeem.

Napsala a vložila Mgr. Hana Rychlíková