• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Aktuality

Tvořivé dílny

úno 22 2019

Ve čtvrtek 17. ledna 2019 proběhla na naší škole již tradiční první tvořivá dílna pro předškoláky pod názvem "Hravé tvoření." Setkání s budoucími školáky a jejich rodiči se uskutečnilo v  dolní budově školy v prostorách první a druhé třídy.

V příjemné atmosféře si děti vyrobily pět výrobků z různých materiálů, které si na závěr mohly odnést domů. Zájemci měli možnost rozhlédnout se po třídách nebo také pohovořit s ředitelem školy Mgr. P. Piskovským a vyučujícími 1. stupně. Zároveň bylo pro všechny zúčastněné připraveno občerstvení a také možnost shlédnout prezentaci o akcích a aktivitách naší školy. Pod názvem " Veselé cvičení" se uskutečnila v úterý 19. února 2019 druhá tvořivá dílna. Tentokrát se všichni zúčastnění sešli v tělocvičně školy, kde si děti mohly vyzkoušet svou obratnost na "opičí dráze." Poté se rodiče, děti i vyučující přesunuli do učebny, kde bylo pro všechny připraveno nejen občerstvení, ale pro předškoláky také" interaktivní dovádění". Zábavnou formou si děti vyzkoušely nejen svou znalost barev, geometrických tvarů, písmen a číslic, ale také svůj postřeh a paměť při pexesu a dominu. Na závěr děti dostaly pochvalný list a sladkou odměnu. Všichni se na naše předškoláky budeme těšit v pátek 5. dubna 2019, kdy proběhne zápis do 1. ročníku.

Napsala a vložila Mgr. Alexandra Vavrečková