• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Aktuality

Mapa vodních zdrojů obce Melč a okolí – Erasmus +

led 07 2019

V měsíci prosinci se naše škola zapojila do projektové aktivity Erasmus +: Mapa vodních zdrojů obce Melč.

logo Erasmus

 

Úkolem bylo zmapovat a zaznamenat co největší počet vodních zdrojů (potoky, studny, pramínky, jezírka, nádrže), které se na území obce Melč. Za tímto účelem byly vytvořeny anketní lístky, které byly rozdány všem žákům a dětem bydlících v obci Melč. Anketní lístek se dotazoval na přítomnost jakéhokoliv vodního zdroje v místě bydliště. Informace o vodních zdrojích byly zaznačeny do mapy, kterou jsme získali na katastrálním úřadu. Konečná podoba mapy byla výtvarně upravena žáky.

Do aktivity se zapojily i děti naši mateřské školy, které vytvořily svoji vlastní mapu doplněnou o fotografie z míst, které navštívily.

Zjištěné údaje budou porovnány s našimi projektovými partnery, kteří provedli stejnou aktivitu ve svých školách.

Děkujeme všem, kteří nám s realizaci této aktivity pomohli a odevzdali vyplněný anketní lístek.

Mgr. Piskovská