• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Aktuality

Adventní setkání ve Štáblovicích

pro 10 2018

V sobotu 8. prosince jsme se sešli v kostele sv. Vavřince ve Štáblovicích, kde v podání žáků mateřské a základní školy zazněly písně, koledy a básně. Poté si žáci s hudební skupinou Adventband zazpívali písničky, v jejichž textech společně probudili první hvězdu, rozvlnili vlny řeky, odeslali přání do nebes a pokusili  se lásku pochopit srdcem.

 

Po poslední písni našich žáků a přátel jsme se přesunuli k  tradičnímu rozsvícení vánočního stromu, který pro nás připravili zaměstnanci Zámecké restaurace. Překvapením byl pro děti velký ohňostroj.

Chtěla bych poděkovat všem, kteří se na této akci podíleli nejen zpěvem a hrou, ale také všem lidem, kteří pomáhali s organizací tohoto setkání. Poděkování patří také obecnímu úřadu ve Štáblovicích, který se na akci finančně podílel.

Výtěžek z  akce bude opět částečně věnován nadaci Dobrý Anděl, která pravidelně pomáhá rodinám v léčbě závažných onemocnění. V období tříkrálové sbírky přispějeme při návštěvě betléma na místní farnost a zbývající část ponecháme na společné akce pro děti z mateřské a základní školy.

Lenka Rychlá