• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Aktuality

Listopad v mateřské škole

pro 03 2018

Měsíc listopad byl pro děti z Mateřské školy ve Štáblovicích plný zážitků a získávání nových zkušeností. Na začátku měsíce se děti z mateřské a základní školy prezentovaly svými výtvarnými výrobky na výstavě „Ovoce a zeleniny“ ZO ČSZ v Kulturním domě ve Štáblovicích. Zapojili jsme se i do výtvarné soutěže „Vánoční zvonek“, který pořádala Zemědělská škola v Opavě a vyhlásili jsme v rámci celé školy soutěž s názvem „Ozdobme si stromeček“ pro rodiče a děti o nejkrásnější a nejoriginálnější ozdobu na vánoční stromek.

Poděkovat musíme všem dětem i rodičům, neboť všechny ozdoby byly jedinečné. Děti z mateřské a základní školy se seznámily s ruční výrobou vánočních baněk na exkurzi ve Slezské tvorbě v Opavě. Poté si děti samy vyzkoušely nazdobit svou baňku dle fantazie, která jistě zdobí jejich domovy. 13. listopadu jsme se těšili na projektový den „Svatého Martina“, který byl ve znamení bílé barvy a očekávání prvních sněhových vloček. Pro maminky předškoláků jsme uspořádali odpoledne s paní Mgr. Zuzanou Pavelovou s názvem „Grafomotorika a školní zralost“, kde maminky shlédly své děti při pracovních činnostech a dozvěděly se zajímavosti z této oblasti. Pro nejmenší třídu Sluníček a jejich maminky čekalo pokračování v našem odpoledním „Veselém hraní pro nejmenší“. Protože hraní probíhalo v herně základní školy, kde je dostatek místa, mohly si děti vyzkoušet i cvičení na nářadí. Děti i maminky si krásné odpoledne užily s paní učitelkou Karin a Janičkou. Už nyní se těšíme na jarní hraní. Celý podzim jsme všichni pilně sbírali kaštany a žaludy pro zvířátka. Podařilo se nám nasbírat celkem 813 kilogramů. Na konci měsíce jsme přivítali do řad masérů v rámci projektu MISP „Masáže do škol“ další kamarády, kteří získali osvědčení a odznak „masér“. Po celý měsíc listopad jsme měli zapůjčené didaktické a logické hry z MAS Opavsko „Učení je hra“, které jsme denně využívali ve hrách. Zaujala nás spousta nových her, např. Kuřecí olympiáda, Doktor Heuréka, IQ puzzle, kde jsme si trénovali nejrůznější schopnosti a dovednosti, získali nové zkušenosti.

Na závěr bych chtěla velice poděkovat vedení a členům Zahrádkářského svazu ve Štáblovicích, kteří část svého výdělku z akce věnovali na divadelní představení „Veverka Terka, myška Klárka a Sněhurka“, které proběhne 31. ledna 2019. Poděkování patří i panu Martínkovi, který zakoupil pro všechny děti čokolády.

Děkujeme i občanům, kteří pravidelně využívají kontejneru na sběr starého papíru. Výtěžek je využíván na akce pro děti z mateřské i základní školy.

Napsala, vložila: Karin Lhotská