• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Aktuality

Spaní ve škole 3.A

lis 25 2018

Na jedné z třídnických hodin se žáci 3.A domluvili, že by společně, v rámci utužení kolektivu, vyzkoušeli spát ve škole. Také přemýšleli, jaké aktivity by mohli ještě před spaním udělat a strávit tak spolu příjemné odpoledne a večer.

Nejprve přišli s návrhem Vítek Klímek, Dominik Řehula a Eliška Hoblíková, že by bylo zajímavé se projít po okolí. Děti si připravily povídání o Melčském rybníku a o větrných elektrárnách, které se nyní začaly nově stavět. Po procházce si daly malou svačinku, kterou maminky v podobě buchet, koláčků, rolád aj. dobrot nachystaly. Poté  si šly děti společně zahrát různé hry na upevňování vztahu v kolektivu, např. „Co máme společné“, Kamarádi“, „Profesor“ a další aktivity k posilování schopnosti objektivně hodnotit své jednání a přijímat důsledky svého chování. Chovat se fair play. Také  plnily vědomostní test, který nachystala Kamča Seidlerová, ale došlo i na zábavu v podobě různých stolních her. Po těchto aktivitách si daly pizzu, kterou zapily teplým čajem a připravily si pelíšky na spaní. Před spaním společně zhlédly film „Emoji“ a spokojeně usnuly. Ráno po probuzení je již čekal teplý čajík s dobrotami od maminek. Na závěr se děti rozloučily malou upomínkou na společně trávený čas a domů odcházely s úsměvem. V pondělí po zhodnocení této akce se společně shodly na tom, že to musí ještě někdy zopakovat. Děkuji všem maminkám a tatínkům za výbornou spolupráci - za dodání koláčků, buchet, rolád, pizzy a ostatních dobrot a také za nápoje pro děti.

Napsala a vložila Mgr. Hana Rychlíková