• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Aktuality

Oslava 100. výročí vzniku Československa ve Štáblovicích

lis 01 2018

Dne 25. října proběhlo ve Štáblovicích slavnostní zasazení „Stromu svobody“. Tuto slavnostní událost zahájil svým proslovem pan starosta Jiří Hoblík, pak následovalo samotné zasazení lípy za doprovodu zpěvu a recitace básně našich žáků ZŠ a dětí MŠ.  Celou akci zaštítil SDH ze Štáblovic, který zajistil ozvučení, dohlédl na bezpečnost včetně dočasného zastavení provozu na místní komunikaci a držel čestnou stráž při této slavnosti. Tímto chceme poděkovat za spolupráci obecnímu úřadu a SDH.

Vzápětí následovalo již tradiční „Putování se světýlky“. Stezky se zúčastnilo mnoho masek, které si na strašidelnou cestu svítily lampiony a světýlky. Na jednotlivých stanovištích připravených rodiči čekaly na děti nejen zajímavé úkoly, ale také sladké odměny. Všem rodičům, kteří se do této akce dobrovolně zapojili, patří velké poděkování! Rovněž děkujeme Slezským pekárnám v Opavě, které nám pro děti věnovaly sladké koblihy.

V pátek 26. října se naše škola vydala do Melče, kde jsme se zúčastnili projektového dne pod názvem „Ohlédněme se spolu ZPĚT, co událo se za 100 LET…“. Zde jsme zhlédli vystoupení jednotlivých tříd a předvedli své připravené scénky.  Velká gratulace patří 1. a 2. třídě, která svým vystoupením o významných vědcích a osobnostech zaujala porotu a získala 2. místo z celkové účasti. Závěrem děkujeme tatínkům - panu Ryznarovi za videozáznam z této akce a pan Bajgarovi za sponzorský dar.

Také školní družina v měsíci říjnu nezahálela. Žáci vyrobili záložky na téma „Pohádky, bajky, pověsti a příběhy neznají hranic“, které si v rámci projektu vymění s žáky ze Slovenska. Jako další úspěšná a dětmi oblíbená aktivita byla „Drakiáda“. I letos se žáci vydali na Benčák, kde proběhla přehlídka draků.

Mgr. Pavlína Bittnerová