• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Aktuality

100. výročí vzniku ČSR

říj 28 2018

Ohlédněme se spolu ZPĚT,

 

co událo se za 100 LET…

 

Poslední říjnový pátek si děti, žáci, učitelé i zájemci z řad veřejnosti v slavnostně vyzdobených prostorách tělocvičny naší školy připomněli 100. výročí vzniku samostatného československého státu. Svůj hold naší republice dali děti a žáci skrze krátká, nicméně velmi edukační a tematicky různorodá vystoupení, která si připravili pod vedením svých třídních učitelů.

 

Stominutovou přehlídku zahájili druháci osvětlující československou státní symboliku, aby je vzápětí vystřídaly děti z mateřské školy za tónů slovenské lidové písně Nad Tatrou sa blýska, a připomněly tak pětasedmdesátileté soužití s naším východním sousedem – Slovenskem. Starší žáci ze Štáblovic zmínili významná a památná místa českého i slovenského národa, zatímco páťáci předvedli, že úsloví Co Čech, to muzikant stále platí a došlo i na oblíbenou píseň prvního československého prezidenta Ach synku, synku. Nejmenší štáblovičtí žáčci se zase proměnili ve významné osobnosti vědy a kultury, zatímco nejmladší melčtí žáčci se coby výletníci seznamovali s dominantami naší obce. Třeťáci prostřednictvím módní přehlídky ukázali, jakou cestou se v průběhu celého století ubíral vkus, elegance a praktičnost v odívání a poté čtvrťáci jako významné osobnosti našeho sportu rozvášnili publikum svým pokřikem Kdo neskáče, není Čech. Erudovanou přednášku o vývoji české měny doplněnou vhodně zvolenými hudebními vstupy si připravili sedmáci, zatímco šesťáci nahlédli pod pokličku prvorepublikové kuchyně, a to i s ochutnávkou. Představení uzavírala vystoupení našich nejstarších žáků – osmáci naši republiku představili ve světle velmoci pro výrobu dopravních prostředků, a to s názornou ukázkou, a deváťáci se proměnili v jedenáct manželských párů, přičemž muž představoval daného prezidenta, zatímco dívka jeho životní partnerku.

 

Cílem projektového dne nebylo podat vyčerpávající informace o naší zemi, to konečně nebylo a ani není možné. Šlo především o to, aby si děti a žáci prostřednictvím vlastních vystoupení připomněli bohatou minulost našeho národa či jeho významné osobnosti a události, které svým konáním naši zemi zviditelnili. Zároveň si mohli žáci uvědomit, že budoucnost naší země bude jednou v jejich rukou. A bez vzdělání, slušnosti, pravdomluvnosti, zodpovědnosti a píle asi lepší nebude.

 

Závěrem je třeba velmi poděkovat všem učitelům a zaměstnancům, kteří toto dopoledne spoluvytvářeli, dále rodičům, kteří svým dětem vypomáhali a podporovali je, a konečně významným hostům – projektové manažerce ve vzdělávání Gabriele Geherové, výchovné a kariérové poradkyni Jarmile Prdové a panu starostovi Martinu Urbanskému, kteří usedli do poroty, jež měla nelehký úkol, a to vybrat pět nejlepších vystoupení. Pro úplnost dodáváme, že na čtvrtém a pátém místě se umístili čtvrťáci a třeťáci, na třetí příčku vystoupaly děti mateřské školy, druhé místo získali nejmladší žáci ze štáblovické školy a pomyslné zlato si odneslo defilé československých a českých prezidentů v podání deváťáků.

 

Vendulka Ottová