• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Aktuality

Sportovní kurz 2018

zář 16 2018

 Ve dnech 13. - 14. 9. 2018 se na naší škole uskutečnil první z předmětových projektů a to dvoudenní “Sportovně adaptační kurz” pro žáky 6.ročniku.

Hlavními úkoly bylo zjistit, zda jsou žáci po kondiční stránce připraveni k tělesné a sportovní výchově na II. stupni, jak zvládají očekávané výstupy po I. stupni a jaký jsou tým. Pro realizaci byla využita tělocvična, sauna, školní venkovní hřiště a hřiště Sokolu Melč, učebna matematiky a Břidlicové imaginárium na Holubici v Mokřinkách. Nejprve jsme procvičovali pořadovou přípravu, pak proběhl test fyzické připravenosti jednotlivých žáků. Po krátké přestávce přišel na řadu nácvik střelby ze vzduchovky, hody a vrhy, štafetové běhy, prostě atletická příprava. Čas letěl rychle, a proto ve 12hodin přišel čas obědu ve školní jídelně a hned poté zdravověda a základy topografie, kterou nám odprezentovaly žákyně 7. ročníku. Po přestávce následoval blok míčových her, který jsme ukončili turnajem ve vybíjené a košíkové mezi jednotlivými družstvy, nakonec vyhráli Bombónci”. A po přestávce přišla na řadu sportovní gymnastika, šplh a skok vysoký. Poté rychle na večeři ve školní jídelně, někteří si pak ještě opekli buřty u táboráku nebo si nechali dovést pizzu. Hned nato začalo pršet a pršelo téměř v kuse až do konce našeho kurzu. Večer ještě nekončil, dobrovolníci absolvovali otužování v sauně nebo se zúčastnili módní přehlídky. No a po hygieně hurá do svých spacáku, abychom si odpočinuli na příští den, ale někteří nás dost rušili hlasitým „brbláním“ či "chrápáním". Dopolední páteční túra byla nahrazena cvičením na nářadí. V 9.45 hodin jsme se autobusem přepravili do Mokřinek a na Holubici, kde nám p.Havlický v Břidlicovém imagináriu poutavým vyprávěním představil a ukázal historii a současnost v těžbě břidlice. A stále pršelo. Čas do odjezdu autobusu jsme proto využili společnými hrami s naši paní třídní učitelkou. Ve 12.30 hodin přijel bus a my se tak mohli vrátit zpět před školu, kde po nástupu pan učitel sportovní kurz ukončil povelem: “ Sportovnímu kurzu 3x nazdar! Zdar, zdar, zdar“. A pak jsme již jen spali a spali až se hory zelenaly.    

 

                                                                                                                                                                                                                                                     VK