• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Aktuality

Den dětí v ZŠ Melč

čen 04 2018

V pátek 1. 6. 2018 naše škola oslavila Den dětí společně s 1. a 2. stupněm v kulturním duchu návštěvou multikina CineStar v Opavě. Dopravu do kina zabezpečovaly čtyři autobusy a klubu rodičů děkujeme za finanční příspěvek.

V letošním roce se nám podařilo získat z mrazíren Opava sponzorský dar formou nanuků pro děti k MDD, které děti osvěžily.

První vyučovací hodina proběhla dle rozvrhu a odjezd autobusů byl naplánován na 8.30 hodin. Na filmy se děti velmi těšily. Mohly si vybrat ze tří filmů:

Avengers Infinity War

Ready Player One : Hra začíná

Králíček Petr

Promítalo se ve třech sálech a výběr filmů proběhl po domluvě s třídním učitelem. Největší zájem byl o  film Králíček Petr, který si vybralo 95 dětí. Zbývající dva filmy zaujaly spíš starší žáky, kde si mohli zažít dobrodružství a akčnost svých hrdinů.

Příjezd i odjezd autobusů proběhl dle naplánovaného scénáře. Cestou zpátky se ještě probíraly zážitky z filmů. A podle nadšených, spokojených a usměvavých tváří bylo vidět, že dnešní den se vydařil a na oslavu MDD formou zážitků filmových představení budeme dlouho vzpomínat.

Zapsala: J. Šamárková