• Základní škola Melč

  Základní škola Melč

  V hlavní budově školy se vzdělávají žáci 3. – 9. ročníku. Své znalosti a dovednosti rozvíjejí dle školního vzdělávacího programu Znát i poznat, umět i rozumět, jenž svým zaměřením na posílení výuky hlavních předmětů, cizích jazyků a informatiky plně reflektuje požadavky dnešní doby. Těchto dovedností žáci získávají prostřednictvím kooperativních metod výuky, projektového vyučování a nejmodernějšího počítačového vybavení. Číst dále
 • Mateřská škola Melč

  Mateřská škola Melč

  Historická budova od nepaměti sloužila tomu nejvznešenějšímu cíli – vzdělávání. Dnes je sídlem mateřské školy disponující dvěma třídami s celodenním provozem. Byť se budova nachází v centru obce, je obklopena nepřehlédnutelnou zahradou poskytující dětem zábavu stejně jako i poučení, především pak ve vztahu k přírodě a její ochraně. Skutečnost, že se v téže budově nacházejí rovněž učebny žáčků prvního a druhého ročníku základní školy, je vnímána jako veliká přednost. Číst dále
 • ZŠ a MŠ Štáblovice

  ZŠ a MŠ Štáblovice

  Odloučené pracoviště ve Štáblovicích nabízí tamním dětem předškolní a školní vzdělávání, a to pod jednou střechou v nově zrekonstruované a zároveň moderně vybavené budově. Paní učitelky stejně jako děti jsou ve velmi úzkém kontaktu, a tak přerod dítěte – předškoláka v žáka základní školy je plynulý a bezbolestný. Základní škola je malotřídního typu, nicméně díky profesionálnímu přístupu pedagogů nabízí kvalitní vzdělání. Školní družina pak poskytuje žákům odpočinkovou stejně jako bohatou mimoškolní činnost.  Číst dále
 • 1
 • 2
 • 3

Aktuality

Slet čarodějnic

dub 28 2018

Poslední dubnový den je dnem pálení čarodějnic. V řadě našich měst a vesnic se to bude hemžit čarodějnicemi, které se budou chystat na svůj půlnoční rej a k tomu samozřejmě budou potřebovat nějaké to košťátko, na kterém se budou svižně prohánět po obloze.

Tradice pálení čarodějnic se ve své původní podobě zachovala především na venkově a v menších městech. Dodnes můžete na venkově sledovat hořící ohně na kopcích, létající hořící košťata po obloze nebo ohňostroje. Za času mého dětství dokonce panovala jakási rivalita mezi jednotlivými vesnicemi o to, kdo postaví větší čarodějnice (míněno tím větší oheň, na jehož vrcholku se třepetala figurína čarodějnice). Dokonce se držely jakési hlídky u postavených hranic, aby nebyly podpáleny dříve než v poslední dubnový večer. Jako děti jsme stavěním a hlídkováním čarodějnic doslova žily, doma se potají ze záhrobní a chlívku ztrácela starší košťata, aby nakonec byla upálena. Radost nám činilo i to, že jsme ten večer mohli zůstat s rodiči dlouho venku. Ani tuto tradici nechceme přivézt k zapomnění a proto i ve školce Štáblovice, se každý rok spousta čarodějnic slétne. Letos to padlo na pátek 27. 4. 2018. Děti chodily již ráno v krásných kostýmech a mnohdy i rodiče své děti mezi ostatními nepoznali. Děti se během projektového dne seznámily s tradicí tohoto svátku, vybarvovaly obrázky k tématu, vařily lektvary, ale hlavně se takřka celý den nesl v duchu soutěží a plnění úkolů, které byly mnohdy nevšední. Děti nadchl nejen hod koštětem a ropuchou na cíl, průlez pod pavučinou, hledání pukavce, ale hlavně průlez pod pavučinou, odvážná cesta sklepem za myší, čarodějný flus, ale i mnoho dalších. Všechny děti si domů nesly nejen sladké odměny, diplom a čarodějnický průkaz, ale hlavně spoustu zážitků.

Napsala: Bc. Dagmar Holásková

Vložila: Mgr. Hana Rychlíková